Ansvarlig spill

Om du har havnet her på Fotballkanalen er det store sannsynligheter for at du er glad i odds og spill. Som oss som arbeider her synes du nok det er spennende og gir deg et kick, og en glede når du vinner. Men som de fleste andre så taper du nok noen ganger også. Det er viktig at denne interessen ikke går over i et problem, der du spiller og taper for mer enn du har råd til. På denne siden kan du lese mer om hva man kan gjøre om man føler at det begynner å bli et problem, og gir deg mer bekymring enn glede.

Definisjon av pengespill

Pengespill er spill for penger med risiko for tap. Pengespill av uansett art har til felles at de skal gi et overskudd til dem som tilbyr tjenesten. På lang sikt vil dette helhetlig for en gruppe av spillere bety tap av penger.

Definisjon av spilleavhengighet

Spilleavhengighet er en tilstand som benyttes om en person som har blitt avhengig av pengespill. Dette innebærer også en voksende mangel på kontroll over forbruket på pengespill. Tilstanden er listet i diagnosesystemet ICD-10 som en psykisk lidelse og betegnes da som patologisk spillelidenskap. Typisk for en person med spilleavhengighet er gjentatte gamblingsepisoder med til tider store økonomiske konsekvenser.

Aldri spill for mer enn du har råd til å tape

Det viktigste spørsmålet du må stille deg selv før du spiller hos sportsbooker; Hvor mye har jeg råd til å tape? For å spille ansvarlig er det særdeles viktig å aldri spille for mer penger enn man har råd til å tape. Hvis du kan svare på dette spørsmålet har du allerede satt en grense for deg selv – og denne grensen er det svært viktig at du ikke overskrider. Da kan spillingen raskt gå ut av kontroll. Det er viktig at man innser at det også kommer dager hvor man taper penger på pengespill. Dette gjelder alle spillere.

Du kan selv sette innskuddsgrenser hos nettcasinoer som gjør at det ikke vil være mulig for deg å overskride den aktuelle grensen du har satt for deg selv. Dette betyr at dersom du setter en sperre på ditt nettcasino på maks 500 kroner om dagen eller lignende, vil det være umulig å sette inn mer penger enn dette.

Har du spilleavhengighet?

Hvis du befinner deg i faresonen har trolig spillingen en dominans i forhold til tanker, følelser og adferd. Dette gjør det spesielt vanskelig å stille seg selv dette spørsmålet og enda vanskeligere å svare ærlig på det. Hvis du kjenner deg igjen i flere av problemstillingene under kan du være en av dem som trenger støtte for å komme ut av den negative spiralen.

1. Påvirker spillingen hverdagslivet?
2. Har du behov for å satse mer og mer penger?
3. Har du noen gang løyet om hvor mye du spiller?

Vi kan like gjerne først som sist presisere at du ikke er alene om slike problemer og at det finnes kyndig hjelp å få.

Test deg selv:

Dersom du er usikker på hvorvidt du har et spilleproblem er det flere tester tilgjengelig på nettet og også hos Hjelpelinjen.

Her er ti vanlige symptomer på spilleavhengighet:

  • Du tenker stadig på spill og blir «fraværende» når du spiller eller tenker på spill.
  • Du spillere oftere og oftere og øker innsatsen for å oppnå ønsket spenning.
  • Du har flere ganger forsøkt å redusere innsatsene eller sluttet å spille.
  • Du blir rastløs eller irritert når du forsøker å begrense spillingen.
  • Du spiller for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer.
  • Du spiller videre for å vinne tilbake penger du har tapt.
  • Du lyver for din familie og venner for å skjule hvor mye du spiller.
  • Du har brutt loven for å kunne spille.
  • Du har forsømt eller mistet personlige forhold, jobb eller utdanning grunnet spill.
  • Du regner med at din familie eller andre vil rydde opp i eventuelle økonomiske vanskeligheter du havner i grunnet spill.

Pårørende til spilleavhengige

Som regel angår ikke spilleavhengighet kun den affiserte personen, men også menneskene som omgås han eller henne. Når spill får en så sentral rolle i en persons liv vil dette gå på bekostning av familie, arbeid, sosiale forhold og andre forpliktelser. Ofte er det derfor pårørende som først reagerer på at noe er galt og som tar initiativ til endring. En fare som kan oppstå i forbindelse med spilleavhengighet og nære relasjoner er at den pårørende blir medavhengig og av lojalitet beskytter den spilleavhengige. Er du en pårørende anbefales det å ta kontakt med kyndig hjelp for videre veiledning.

Tiltak man kan gjøre for å få bukt på vanskelighetene

Dersom en spilleavhengighet skulle begynne å true din økonomi, helse eller personlige forhold er det viktig å få slutt på dette med øyeblikkelig virkning. Det neste steget blir å oppsøke profesjonell hjelp. Vi skal nå liste opp en del forskjellige tiltak det er mulig å foreta for å dempe spilleavhengigheten og misbruket av spill.

Sett innskuddsgrenser

Alle sportsbooker er lisensiert til å drive ansvarlig spill. Det innebærer at alle spillere skal ha muligheten til å kunne sette spillegrenser og grenser på hvor mye de ønsker å sette inn per dag, uke eller måned. Inne på sportsbooken er det bare å gå til din konto og klikke på ansvarlig spill så kan du selv sette de grensene du ønsker. Det er også ofte mulig å sette grenser på hvor lenge du kan spille over en gitt periode.

Dersom du ønsker å endre på grenser du har satt, vil det som regel være en venteperiode på 7 dager før den nye endringen trer i kraft. Dette er selvsagt for at spillere skal ha god tid til å tenke seg om og bekrefte at den nye grensen er riktig.

Steng din konto

Dersom du finner ut at der ikke er nok å sette grenser, blir det neste trinnet å stenge hele kontoen din. Når du har avsluttet og stengt kontoen din, så trenger sportsbookene svært gode grunner dersom de skal gjenåpne kontoen din. Derfor er det en sikker måte å begrense spillingen på. For å stenge kontoene dine, så anbefaler vi deg å sende en e-post hvor du gir beskjed om at du ønsker din spillkonto stengt og så legge til alle sportsbooker som mottaker av eposten.

Blokkere spillsider i nettleseren

Det er også mulig å fullstendig blokkere tilgangen til spillsteder og gamblingsider i nettleseren din. Dette kan du gjøre for å minimere risikoen for å åpne kontoer på nye sportsbooker. Dette gjøres ved å bruke en såkalt webblokker. Det er flere programmer du kan benytte for dette. Netnanny er en populære programvare som du kan benytte både på Windows, Mac, iOS og Android.

Finn en erstatning for gambling

En avhengighet erstattes ofte av en annen avhengighet. Hvis du spiller for mye og tar tiltak for å begrense spillingen eller slutte helt, bør du prøve å fylle tomrommet med en annen aktivitet du liker. På denne måten kan det være enklere å glemme suget etter gamblingen.

Slik får du profesjonell hjelp

Ettersom spilleavhengighet har fått en plass i det diagnostiske systemet har du også rett til behandling. Dette ble slått fast av Helsedepartementet i 2001 og krever at du som spilleavhengig søker kontakt med din fastlege eller NAV. Selve behandlingen bygger på 1-2 timer per uke i 8-12 uker. Her møter du fagfolk innen psykiatri og rusavhengighet som sammen gir et helhetlig tilbud. I tillegg finnes det et tilbud via internett og telefon hvor all behandling kan skje via ditt egen hjem. Oppløftene studier viser av over 70 % av spilleavhengige som behandles vil kunne klassifiseres som friske etter behandling.

Kontaktinformasjon til Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er den største aktøren i Norge når det kommer til støtte for de som lider av spilleavhengighet eller de som har utviklet et misbruk av spill. De kan nås både via telefon og via epost. Du kan kontakte Hjelpelinjen anonymt på telefonnummer 800 800 40 eller på e-post adressen [email protected].

Telefonlinjene er åpne alle hverdager mellom 09:00 og 21:00 og e-postene vil bli behandlet så fort som mulig.

Du kan også ta en test hos Hjelpelinjen sin nettside www.hjelpelinjen.no for å sjekke om du er i faresonen for å lide av spilleavhengighet, samt delta i et selvhjelpsprogram på sidene deres.